Nivånivå

Om oss

Nyheter

Idé

Kontakt


Nivå landskapsarkitektur AB
Besöksadress: Renstiernas gata 12, 116 28 Stockholm
Leveranser: Tjärhovsgatan 25c, 116 28 Stockholm
Tfn: 08 - 702 12 77

 

Christiaan Smits Christian Karlsson Erik Ståhlbom

erik@nivaland.se

070-7774819

Evelina Skogelid Göran Lindberg

goran@nivaland.se

070-7778344

Personalansvarig

 

Helena Emrani

helena@nivaland.se

076-9410180

 

Jenny Ericsson

jenny@nivaland.se

 

Praktikant

Jessica Silfver

jessica@nivaland.se

070-7778526

Kontorsassistent

Jonas Berglund

jonas@nivaland.se

070-7778343

 

Kristján Erlandsson Laura Gioanetti

laura@nivaland.se

076-9410184

Ludvig Bratt

ludvig@nivaland.se

070-3907706

Marc De Decker

marc@nivaland.se

076-6510011

Stina Hellqvist

stina@nivaland.se

070-7778479

Stina Näslund

stina.n@nivaland.se

076-9410183

 

Tommy Roman

tommy@nivaland.se

070-7776338

Föräldraledig

Åsa Drougge

asa@nivaland.se

070-7778345

VD

Åsa Johansson

asa.j@nivaland.se

076-9410182

 

Projekt

Park

Torg och gata

Bostad

Offentlig institution

Kontor och Handel

Kaj och Hamn

Stadsplanering

Analys och utredning