19-09-25

Upprop för klimatet

Nivå är en av flera värdar till nätverket Architects Declare – ett upprop för klimatet. I nätverket ska vi samlas kring arbetet med klimatfrågorna och gemensamt påverka byggbranschen.”Om vi ska kunna möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser, kommer det att krävas ett paradigmskifte inom bygg- och samhällsbyggarbranschen. Tillsammans med kunder och byggherrar kommer vi att behöva utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur som odelbara enheter i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.

Den forskning och teknik som behövs för att påbörja en omställning finns redan nu tillgänglig, men vi saknar en kollektiv ansats för att implementera dem. Vi ser denna brist och åtar oss att gemensamt verka för att stärka våra arbetsmetoder och skapa arkitektur som i alla skalor har en mer positiv inverkan på världen, med hänsyn till miljö och klimatpåverkan.”

För att läsa mer och skriva under uppropet, gå in på: https://se.architectsdeclare.com/

Se fler nyheter