arrow Alla projekt

Kajen 4

Uppdragsgivare

JM AB

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2008–2014

Plats

Årstadal, Stockholm

Bildspel

Den norrvända gården med strålande utsikt över Årstaviken och Tantolunden är utformad som ett abstrakt strandlandskap. Organiskt och mjukt formade perennplanteringar bevuxna med skuggföredragande gräs och perenner ger en mönsterverkan. Gångstråk belagda med ett ljust kalkstenskross leder fram till en gemensam vistelseplats och en liten lekplats. Lägenheternas uteplatser i form av trädäck med låga spaljéer är inordnade i den mönstrande ytan. Den visuella aspekten av gården sedd från det 24 våningar höga bostadshuset, utsett till Årets byggnad 2014, har varit en viktig utgångspunkt.

Liknande projekt