arrow Alla projekt

Norrtälje hamn

Inbjuden arkitekttävling

I samarbete med DinellJohansson Arkitekter.

Uppdragsgivare

Norrtälje kommun

Projektgrupp

Göran Lindberg, Stina Hellqvist, Åsa Drougge

År

2015

Plats

Norrtälje hamn, Norrtälje

Bildspel

Förslag – På Spåret

Förslagets mål är att utveckla en platsspecifik identitet och ge en förstärkt fysisk koppling mellan stad och hamn i Norrtälje. Grunden är en gestaltande strategi där material, landskapskaraktärer och stämningar lånas in från skärgården för att utgöra bas för utformningen av de offentliga rummen i Norrtälje Hamn. Förslaget bygger på platsspecifika funktioner som återknyter till lokala historiska fenomen, såsom järnvägsspåret, hamnverksamheten, sjöfarten och bad- och kurortskultur. Mobil möblering som kan skjutas runt i spår på kajen skapar möjlighet till flexibelt nyttjande. Samtliga föreslagna offentliga rum; Roslagstorget, Hamnplan, Bryggtorget och Strandparken, är utformade och programmerade för att erbjuda ett positivt och inbjudande stadsliv året runt – för Norrtäljebor, sommargäster och turister.

Liknande projekt