Alla projekt

Östra Hagastaden

Parallellt uppdrag

Förordat förslag och fortsatt uppdrag, i samarbete med Rundqvist arkitekter

Uppdragsgivare

Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad / Rundqvist arkitekter

Projektgrupp

Göran Lindberg, Åsa Drougge, Åsa Johansson

År

2013 – 2016

Plats

Norrtull, Stockholm

Illustrationer

I samarbete med Rundqvist arkitekter

Bildspel

I uppdraget efterfrågades ett nytt planförslag för en del av Hagastaden mellan Stockholm och Solna. Områdets utmaningar ligger främst i att kombinera infrastrukturen, som idag dominerar platsen, med områdets befintliga kvaliteter och med en lockande boendemiljö.

Planförslaget innebär en utflyttning av stadsfronten med förstärkta samband mellan innerstaden, Hagastaden och Hagaparken. Genom att Uppsalavägens infart förskjuts skapas ett gångvänligt samband i förlängningen av Norrtullsgatan ut i Hagaparken. Längs gatan finns ett pärlband av platser och parkrum. I sin vidare sträckning mot Drottninggatan och Västerlånggatan upprättas ett centralt promenadstråk i Stockholm.

Det öst-västliga sambandet, som ligger på en högre nivå, förstärks genom att nya platsbildningar ansluter till en gångbro med ett föreslaget stationsläge på Värtabanan. Vid stationen bildar Tullhusparken med två historiska tullhus en mötesplats med publika och offentliga målpunkter.

Liknande projekt