arrow Alla projekt

Östra Hagastaden

Parallellt uppdrag

Förordat förslag, i samarbete med Rundqvist arkitekter och Ramböll trafik.

Uppdragsgivare

Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad / Rundqvist arkitekter

Projektgrupp

Göran Lindberg, Åsa Drougge, Åsa Johansson

År

2013 – 2016

Plats

Norrtull, Stockholm

Illustrationer

I samarbete med Rundqvist arkitekter

Bildspel

I uppdraget efterfrågades ett nytt planförslag för en del av Hagastaden mellan Stockholm och Solna. Områdets utmaningar ligger främst i att kombinera den tunga infrastrukturen, som idag dominerar platsen, med områdets befintliga kvaliteter och med en lockande boendemiljö.

Planförslaget innebär en utflyttning av stadsfronten, vilket förstärker sambanden mellan innerstaden, Hagastaden och Hagaparken. Genom att Uppsalavägens infart förskjuts skapas ett gångvänligt samband i förlängningen av Norrtullsgatan ut i Hagaparken, med ett pärlband av platser och parkrum. I sin vidare sträckning mot Drottninggatan och Västerlånggatan kopplas gatan mot ett centralt promenadstråk i Stockholm.

Det öst-västliga sambandet, som ligger på en upphöjd nivå, förstärks genom att nya platsbildningar ansluter till en gångbro där ett stationsläge på Värtabanan föreslås. Vid stationen bildas en mötesplats i Tullhusparken med dess historiska tullhus, en plats som berikar miljön med publika och offentliga målpunkter.

Liknande projekt