arrow Alla projekt

Rådhustorget i Piteå

Parallelt uppdrag

Förordat förslag

Uppdragsgivare

Piteå kommun

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist, Laura Gioanetti, Christiaan Smits

År

2018

Plats

Rådhustorget, Piteå

Bildspel

Förslagets huvudgrepp är enkelt och syftar till att uppnå målet med torget som mötesplats och en plats för evenemang. Den centrala delen av torget består av en storskalig, plan oval form, en symbolisk bricka, med sluttande ytor runtom där marken möter befintliga byggnader, entréhöjder och gator. Formen är symmetriskt placerad och bryter de korsgående stråken som idag dominerar torget både funktionellt och upplevelsemässigt. En stor form har en samlande verkan i rummet, samtidigt som hela torget fortsatt upplevs som en helhet. Förslaget har en stor enkelhet i gestaltning och materialval.

Liknande projekt