arrow Alla projekt

Rågdalen

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2012–2014

Plats

Rågsved, Stockholm

Foto

Anders Thessing, där inget annat anges

Bildspel

Projektet omfattar upprustning och omgestaltning av en del av parkstråket Rågdalen i Rågsved i södra Stockholm. Projektet har involverat boende i dialog. Konceptet: att ta vara på det som finns på platsen snarare än att berätta en ny historia. Förslaget tar fasta på dalgångens öppna parkrum och fokuserar på att öppna upp, lägga till grönska och lyfta ett antal objekt och platser. Bergsryggen med sina vackra hällar, befintliga träd och elnätstationen accentueras. Tillägg i form av trädäck har gjorts för att skapa platser att hänga på och även skapa blickfång och intresse för parken. Även ljussättning av objekt och platser och förbättrad allmänbelysning inom området har gjort parkstråket mer tillgängligt och trivsamt för vistelse och promenader.

Liknande projekt