arrow Alla projekt

Riddersvik

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Johansson, Jonas Berglund, Kristján Erlandsson, Marc De Decker, Tommy Roman

År

2015-pågående

Plats

Hässelby, Stockholm

Publicerat

Parkstaden. Stockholms landskap och stadens rum, Samfundet S:t Eriks årsbok 2017

Bildspel

Se bilder

I Riddersvik planeras ett nytt bostadsområde på Stockholm stads gamla plantskola. Syftet är att utveckla området utifrån en vision om en samtida trädgårdsstad som formulerades i samband med markanvisningstävling för bostäderna. Visionen konkretiseras genom gröna gårdar, bostadshus med entréer mot gata, variation av hustyper, platsbildningar och grön förgårdsmark. Planen syftar även till att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturhistoriska värden kopplade till Riddersviks gård med sin 1700-talspark. Nivå har arbetat med helheten i de offentliga rummen; strukturplan för gator och bebyggelse samt utformning av parker, gator, platser och landskap för dagvatten från förstudier till systemhandling. I projektet ingår även skötsel- och parkprogram för den Engelska parken vid Riddersviks gård.

Liknande projekt