arrow Alla projekt

Södertälje stadshus

Uppdragsgivare

Telge Forum AB co Telge Fastigheter AB

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2008–2009

Plats

Centrala Södertälje

Foto

Anders Karlen

Bildspel

Telge Forum, känt i danskretsar för Mellansveriges bästa dansgolv, har byggts om till Södertäljes nya stadshus. Branta terrängförhållanden och trafikmiljö med gångtunnel ger förutsättningar för oväntade lösningar av entréer. Befintliga räcken kläs med skärmar som har infälld belysning och skapar en enkel och värdig entréplats. En monumental trappa tar slänten i anspråk och skapar stråk och plats mellan parkering och sidoentré.

Liknande projekt