arrow Alla projekt

Tungelsta trädgård

Uppdragsgivare

Haninge Kommun

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2002

Plats

Tungelsta, Haninge

Foto

Mikael Damkier

Bildspel

Två slumrande gamla trädgårdar och två bäckar som flyter samman ger utgångspunkten för en stadsdelspark i villasamhället Tungelsta. Vattendragens meandrande lopp bryter genom de gamla trädgårdarnas förvildade häckar, rader av gamla fruktträd och spridda lövträd. Inom en kompletterande stomme av klippta häckrum kan parken utvecklas över tid, med skötselsamverkan mellan lokala krafter och Haninges parkförvaltning. Ett nytt växthus speglar den lokala trädgårdsnäringen och har möjlighet att bli en plats där människor samlas. Jan Håfströms skulptur, en fiktiv ruin, skapar det nav kring vilket parkens trädgårdsrum relaterar, fysiskt och idémässigt. Den igenmurade dörren och blinderingarna ger fantasin tillträde till en inre värld.

Liknande projekt