arrow Alla projekt

Stortorget Karlshamn

Inbjuden arkitekttävling

 

Uppdragsgivare

Karlshamns kommun

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist

Plats

Stortorget, Karlshamn

År

2012–2013

Bildspel

Stortorget i Karlshamn är ett storslaget offentligt rum, stadens publika vardagsrum. Ambitionen i förslaget är konceptuell enkelhet och fysisk lätthet. Tre huvudsakliga identitetsskapande element har identifierats på torget; den omfattande stensättningen i bågform, de stora lindarna som berättar om torgets historia samt vattnet i den lilla dammen, med skulpturen Böljelek. Dessa element är utgångspunkt för förnyelsen av torget. Elementen accentueras för att förankra förslaget i sin lokala kontext och därmed stärka platsens identitet. Hela stadskärnan i Karlshamn är av riksintresse för kulturmiljön. Det är en anledning till att visa extra stor varsamhet om torgets inneboende kvaliteter, och att inta en position som utgår från det platsspecifika och platsens historia med dess olika epoker.

Liknande projekt