arrow Alla projekt

Projekt

Nivå utvecklar platsspecifik landskapsarkitektur med poetiska och lekfulla inslag i en rumslig tradition. Målsättningen är en gestaltning som bär från koncept till färdig anläggning och som håller över tid.

 • Alla
 • Vatten
 • Stor skala
 • Stadsrum
 • Park
 • Lek
 • Lärande
 • Kulturmiljö
 • Konst och landskap
 • Hälsa
 • Gård