Alla projekt

Projekt

Nivå utvecklar platsspecifik landskapsarkitektur med poetiska och lekfulla inslag i en rumslig tradition. Målsättningen är en gestaltning som bär från koncept till färdig anläggning och som håller över tid.

  • Alla
  • Vatten
  • Stor skala
  • Stadsrum
  • Park
  • Lek
  • Lärande
  • Kulturmiljö
  • Hälsa
  • Gård