arrow Alla projekt

Enbacken

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Jonas Berglund, Åsa Johansson, Stina Näslund, Helena Emrani

År

2014–2019

Plats

Midsommarkransen, Stockholm

Bildspel

Parken Enbacken i Midsommarkransen rustas upp i samband med uppförandet av en ny skola. Parken är gestaltad av Holger Blom och Erik Glemme 1944, och har i stort behållit sin ursprungliga karaktär. Området präglas av ett funktionalistiskt ideal och är en miljö av riksintresse för kulturmiljövården. Enbackens park, Svandammsparken och Julikullen utgör ett samband av parker vilka tillsammans bildar en stadsdelspark för Midsommarkransen. Förslaget innebär att Enbacken utvecklas till en mångfunktionell park med en öppen solig gräsmatta omgärdad av lek- och samlingsplatser. Mötet mellan skolgård och park utformas så att de bildar ett sammanhängande landskapsrum. Nya entréplatser och parkrum gestaltas med utgångspunkt i fyrtiotalets formspråk och material.

Liknande projekt