arrow Alla projekt

Spårvägsparken

Uppdragsgivare

Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Stina Näslund

År

2015–2018

Plats

Fredhäll, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

I maj 2018 invigdes Spårvägsparken, en lekpark i Fredhäll där Nivå har varit med från dialog- och programarbete fram till bygghandling. Här fanns tidigare en slutstation för spårvägens linje 2. Idén till utformning utgår från den historiska kopplingen till spårtrafik. Vid parkens entréer välkomnar lekhus i form av stationsbyggnader och spår i marken leder genom de olika lekytorna. Från spårvagnen mitt i parken kan besökaren styra trafiksignaler. Former, färger och material är inspirerade av de omgivande husens funkisstil och gamla tiders stationshus och spårvagnar.

Liknande projekt