arrow Alla projekt

Vårgården

Uppdragsgivare

Skärholmens stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist, Stina Näslund

År

2018-2020

Plats

Vårberg, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Under våren 2018 genomförde Stockholms stad tillsammans med Nivå en medborgardialog i Vårberg. Lokalbefolkningen bjöds in att vara med och besluta om vilka trygghetsskapande investeringar i den fysiska miljön avsatt budget skulle gå till. Olika medborgarförslag vävdes samman och resulterade så småningom i en upprustning av parken och lekplatsen Vårgården mitt i Vårbergs centrum. Nivå fick i uppdrag att utveckla ett gestaltningsförslag. Parken som tidigare varit nedgången fick nytt liv och blev en tryggare miljö när nya funktioner, rörelsestråk och ljussättning anpassades utifrån platsen och medborgarnas önskan.

Vårgården är idag en mötespunkt i området med plats för lek, sport, fest, grill och stadsodling. Mitt i parken finns en generös samlingsplats med grillar, sittplatser och ett stort skuggande skärmtak.

Liknande projekt