arrow Alla projekt

Vårgården

Uppdragsgivare

Skärholmens stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist, Stina Näslund

År

2018-2020

Plats

Vårberg, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Under våren 2018 genomförde Stockholms stad tillsammans med Nivå en medborgardialog i Vårberg. De boende i området bjöds in att vara med och besluta om hur budgeten bäst skulle användas för att skapa trygghet i den fysiska miljön. Olika medborgarförslag vävdes samman och resulterade så småningom i en upprustning av parken och lekplatsen Vårgården mitt i Vårbergs centrum. Nivå fick i uppdrag att utveckla ett förslag på hur upprustningen skulle gestaltas. Parken, som tidigare varit nergången, blev en tryggare miljö och gavs nytt liv genom nya funktioner, rörelsestråk och ljussättning. Alla nya funktioner anpassades utifrån platsen och medborgarnas önskan. Idag är Vårgården en mötespunkt i området med plats för lek, sport, fest, grill och stadsodling.

Liknande projekt