arrow Alla projekt

Alsike park

Uppdragsgivare

Alsike Fastighetsbolag AB, Knivsta kommun

Projektgrupp

Åsa Drougge, Laura Gioanetti, Erik Ståhlbom, Christian Karlsson

År

2017 – pågående

Plats

Alsike, Knivsta

Publicerat

Landezine

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

I Alsike planeras för en ny stad med 15000 nya bostäder och en järnvägsstation mellan Uppsala och Arlanda. En stadsdelspark om 2,4 ha blir den huvudsakliga offentliga mötesplatsen. En första etapp av parken är en informell lek- och sportanläggning som byggs tidigt i processen, tillsammans med en ny skola som finns på plats när den nya staden börjar ta form. Programmet för parken är framtaget i nära samarbete med skolan och kommunens fritidsverksamhet. Parken har en strukturell uppbyggnad med en inramande lövskogslund kring en sammanhängande gräsyta med plats för bollspel och lek. I den omkringliggande lunden anläggs gläntor med aktiviteter. Träden planteras som en skogsplantering med småplantor och under de kommande femton åren gallras till en uppvuxen lund.

Liknande projekt