arrow Alla projekt

Tenstadalen

Uppdragsgivare

Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Stina Hellqvist, Ludvig Bratt, Tommy Roman

År

2018–2021

Plats

Tensta, Stockholm

Bildspel

Tenstadalen är en storskalig park i en långsträckt dalgång mellan Tensta och Spånga. Detta är ett av Stockholms stads Grönare Stockholm-projekt med syfte att skapa en förnyad parkmiljö för alla åldrar. Uppdraget innehöll tidiga medborgardialoger med boende och lokala föreningar, bland annat under Järvaveckan.

Med utgångspunkt i dialogerna utvecklades ett gestaltningsgrepp som tar avstamp i den engelska landskapsparkens koncept med punktvisa nedslag i form av nya händelser som länkas samman via siktlinjer. Huvudnumret är en större mångfunktionell mötes- och aktivitetsplats i den branta slänten mot Tenstavägen, som fungerar som en länk mellan dalgången och Tensta-Hjulsta. Den erbjuder utmanande klättring och en hisnande rutschkana. Utöver aktivitetsslänten återfinns små grillplatser, en större samlingsplats med småbarnslek under ett väderskyddande pergolatak samt en lång sinusformad betongmur mellan parken och en kommande våtmarksanläggning. En befintlig gång- och cykelväg breddas för att höja säkerheten.

Liknande projekt