arrow Alla projekt

Trissans hjärta

Uppdragsgivare

Skärholmens stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Stina Hellqvist, Stina Näslund, Åsa Drougge

År

2018–2020

Plats

Bredäng, Stockholm

Publicerat

Landezine

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Tillsammans med en fokusgrupp bestående av unga tjejer från området har Nivå tagit fram handlingar till Trissans hjärta, en spontanidrottsplats i Bredäng. En bollplan dominerar i övrigt den offentliga miljön på platsen, vilken nyttjas främst av organiserad sportverksamhet, pojkar och män. Då studier visar att majoriteten av barn och unga idag rör sig för lite och att tjejer i övre tonåren är den grupp som rör sig allra minst, inkluderades den gruppen i arbetet. Uppgiften var skapa nya och alternativa möjligheter till fysisk aktivitet som verkar inkluderande och lockar en bredare målgrupp.

Förslaget arbetades fram under ett flertal workshops och resulterade i en plats där nyttjandet uppmuntrar till spontanrörelse. En viktig aspekt för fokusgruppen var att skapa en trygg och levande plats för alla, där även föräldrar, syskon, släktningar och kompisar kan umgås. En inramande pergola och ett scengolv med en gradäng bidrar till en plats som kan leva dygnet runt och året om. Det runda formspråket anspelar på trissan; en spole eller rulle.

I samband med invigning av platsen initierades en efterprogrammering, där samma grupp tjejer som medverkat tidigare genomförde ett antal aktiveringar av platsen, både fysiskt och digitalt. En digital invigning genomfördes 6 juni 2020, Efterprogrammeringen och invigningen kan följas på sociala medier: Instagram, Facebook och Tiktok: #trissanshjarta.

Liknande projekt