arrow Alla projekt

Farsta strandpark

Uppdragsgivare

Trafikkontoret, Stockholms Stad

Projektgrupp

Göran Lindberg, Evelina Skogelid, Ludvig Bratt

År

2018 – pågående

Plats

Farsta, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

I stadsdelen Farsta planeras för 8000 bostäder, vilket kommer att öka behovet av kvalitativa parker i området. I detta sammanhang har Nivå fått uppdraget att ta fram ett program för att utveckla Farsta strandpark till en ny stadsdelspark. Farsta strandpark ligger vid sjön Magelungen, söder om Farsta centrum. Inom parken finns Farsta strandbad och Farsta gård med anor från 1300-talet. Projektet omfattar dialogprocess med berörda förvaltningar och referensgrupper från området. Genom ett föreslaget program med tydligt gestaltade tillägg i form av entréplatser, noder och stämningsväckare får parken ett lager av samtida tillägg med nya funktioner, samtidigt som parkens befintliga aktiviteter och kulturhistoriska delar bevaras. Den första etappen, som anläggs 2020, innefattar förnyelse av fruktträdgården vid Farsta gård och en ny brygga i förlängningen av trädgårdens mittaxel.

Liknande projekt