arrow Alla projekt

Kristinebergs slottspark

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Johansson, Jonas Berglund, Helena Emrani, Marc De Decker

År

2010-pågående

Plats

Kungsholmen, Stockholm

Foto

Anders Thessing

Bildspel

Se bilder

Nivå har sedan 2010 arbetat med upprustning och ombyggnation av Kristinebergs slottspark på Kungsholmen i Stockholm. Parkens äldsta delar är bevarade sedan 1700-talet, då lindalléerna etablerades. Parkens unika karaktär består av kombinationen naturvärden och en levande historisk miljö. Ett stort bestånd av gamla ekar, lindar och fruktträd utgör parkens mest grundläggande upplevelse och kvalitét. Kristinebergs slottspark kommer att fungera som en stadsdelspark för Nordvästra Kungsholmen. De första etapperna med ny lekplats, upprustade lindalléer, konstprojekt samt omfattande nyplantering i de västra delarna är färdigställda, medan parkens östra delar är under planering. Utformningen av nya element styrs av ett samlande koncept med utgångspunkt i flätning av nytt och gammalt, verksamhet och park, och synliggör parken som en helhet.

I samarbete med Stockholm Konst har parken tillförts ett omfattande konstprogram. Designgruppen Front har formgett grupper av böljande lyktor som markerar parkens entréer. Konstnär Ebba Matz har tillfört ett narrativt lager till slottsparken, där en fiktiv trädgårdsmästares lusthus, växthus och trappa adderar byggda delar i landskapsparkens romantiska tradition.

Liknande projekt