arrow Alla projekt

Spegeldammsparken

Parallellt uppdrag

Förordat förslag och fortsatt uppdrag.

Uppdragsgivare

Järvastaden AB

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2009–2013

Plats

Järvastaden, Solna

Publicerat

Landezine

Foto

Anders Thessing, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

Parkens motiv är den klassiska romantiska landskapsparken i en ny tappning. En grundläggande idé är att förädla odlingslandskapet och förhöja upplevelsen i iscensatta vyer. Dessa berikas genom arkitektoniskt utformade objekt som paviljonger, broar, portar och grindar. Vid en promenad uppenbaras nya aspekter och nya vyer bakom kulisserna. Parken är en samlande plats för den framväxande stadsdelen Järvastaden, och består av tre separata men ihopkopplade delar; naturmarksparken, torget och parken. Parken innehåller stadsparkens attribut i ny form: perennrabatter, ett litet arboretum, paviljonger med sittplatser, en liten lekplats och en central spegeldamm som renar det lokala dagvattnet. I direkt anslutning ligger ett litet torg, som tillsammans med parken bildar ett lokalt stadsdelcentrum.

Liknande projekt