arrow Alla projekt

Mittparken i Sjövikshöjden

Uppdragsgivare

JM AB

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Evelina Skogelid, Stina Hellqvist

År

2014-2017

Plats

Sjövikshöjden, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Den långsträckta parken är centralt placerad i området och tänkt att upplevas och fungera som en trädgård för alla boende i området med blommande träd, perenner och olika sorters klätterväxter. Parkens huvudsakliga karaktär och innehåll togs fram i dialog med de nyinflyttade i Sjövikshöjden. Mot långsidorna avgränsar perennplanteringar och en avenbokshäck, som även ger skydd mot den omkringliggande lokalgatan. En lång pergola i stål är utförd i olika gröna nyanser. Den rymmer och delar av olika trädgårdsrum för vistelse och aktiviteter. Sittplatser är integrerade i pergolan och centralt i parken formas ett större rum med långbord för gårdsfester. Parken inrymmer även en inhägnad lekplats till förskolebarn.

Liknande projekt