arrow Alla projekt

Kv. Sjöresan

Uppdragsgivare

Folkhem, HSB och PEAB

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2004–2008

Plats

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Foto

Alexander De Cuveland, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

Kv. Sjöresan i Hammarby Gård består av tre gårdar varav två ligger i marknivå och en ligger i en övre nivå, anlagd på bjälklag. I de nedre gårdarna, med kontakt mot park och kaj, lyfts omgivande markmaterial och vegetation in. Den övre gården är byggd ovanpå en sparad byggnadsdel och ger utrymme för omfattande växtbäddar. Gården är byggd som en lättkonstruktion helt i trä, ett storskaligt och sammanhållet däck. Klippta häckar, småträd och klätterväxter kompletterar trädäcket och en intim gårdsmiljö skapas.

Liknande projekt