arrow Alla projekt

OMX

Uppdragsgivare

OMX

Projektgrupp

Göran Lindberg

År

2002–2004

Plats

Värtahamnen, Stockholm

Foto

Alexander De Cuveland

Bildspel

Se bilder

Den kulturhistoriskt intressanta Fordfabriken i Värtahamnen har byggts om till huvudkontor för Stockholmsbörsen OMX. Landskapet kring byggnaden präglas av en levande hamnmiljö i anslutning till det värdefulla djurgårdslandskapet. I gestaltningen tydliggörs förhållandet mellan utsida och insida. Utsidan bejakar storskaligheten och samspelet med hamnmiljön genom praktiska funktioner som angöring, entré, parkering och inlastning. Gräsrutor som skurits ut i det hårdgjorda planet och planterats med svarttall och bergskörsbär ger en kontrasterande grön effekt. I byggnadens smala ljusgård förstärks kontrasten mellan öppna och slutna rum. Gården gestaltas likt en hemlig trädgård med klätterväxter som förstärker rummets vertikalitet.

Liknande projekt