arrow Alla projekt

Berghus 4

Uppdragsgivare

JM AB

Projektgrupp

Jonas Berglund, Helena Emrani

År

2018

Plats

Årstadal, Stockholm

Publicerat

Landezine

Priser

Nominerat i kategorin ”Residential projects” för LILA 2020

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Gården till Berghus 4 är en paradox; en konstruerad ravin mellan hus och berg som genom rik vegetation blir en frodig gård. Byggnadskroppen är placerad nära den vertikala bergskärningen. Den smala gårdens grundkaraktär har förtätats genom ett rikt och varierat växtmaterial anpassat till den skuggiga miljön. Spaljéskärmar täckta av klätterväxter täcker ventilationstorn och öppningar i berget. En smal träspång leder från en västligt belägen trappa fram till gårdsentré och en liten uteplats. Belysning från pollare dramatiserar och lyfter fram myllret av bladformer kvällstid.

Liknande projekt