arrow Alla projekt

Bureplatsen

Uppdragsgivare

Sundsvalls kommun

Projektgrupp

Jonas Berglund
Konstnärer:  Hans Peterson och Mats Olofgörs

År

2004

Plats

Norra Stadsberget, Sundsvall

Publicerat

Landezine

Foto

Olof Thiel, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

En bortglömd tipp för överskottsmassor i det kuperade Norra Stadsberget i Sundsvall får ny mening och funktion genom en storskalig och enkel landskapsgestaltning. Landskapets särdrag skapas av terrängens fallande rörelse och den storslagna vyn över Selångeråns dalgång. Genom markmodulering och skulpturala former i mur och plattform dramatiseras en plats för enskild kontemplation eller kollektiv samling. Arbetet undersöker förhållandet mellan landskapet och ett storskaligt skulpturalt uttryck och är ett samarbetsprojekt mellan Nivå landskapsarkitektur och konstnärerna Hans Peterson och Mats Olofgörs.

Liknande projekt