arrow Alla projekt

Brunkebergstorg

Uppdragsgivare

Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Evelina Skogelid, Erik Ståhlbom

År

2015–2019

Plats

Norrmalm, Stockholm

Publicerat

Arkitektur, Landezine, Landscape Architecture Aotearoa, RUM, Time Out City Guide – Crimson

Priser

Stenpriset 2017

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Brunkebergstorg var tidigare en bortglömd plats mitt i city som fått nytt liv och puls genom omfattande ombyggnationer och nya målpunkter i omkringliggande kvarter. Tillsammans med det nybyggda torget skapas en mötesplats för hela dygnet. Brunkebergstorg omges av representativa byggnader, där Riksbanken från 1970-talet är den mest spektakulära. Gestaltningen av torget står i kontrast till omkringliggande arkitektur. I en svepande mjuk form tas höjdskillnader upp i en lång låg trappa, som tillsammans med bänkar accentuerar vattenspel och befintliga ventilationsluckor gömda bakom perforerad, gyllene plåt. Centralt på torget finns plats för mindre evenemang. Beläggningen består av sten i varierande storlekar och bearbetningar, där både starka kontraster och subtila nyanser kan uppfattas i ytan. Ambitionen har varit en samtida, lätt och elegant gestaltning med sober färgsättning som tar upp färgpaletten från omgivande arkitektur.

Liknande projekt