Alla projekt

Brunkebergstorg

Uppdragsgivare

Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Evelina Skogelid, Erik Ståhlbom

År

2015–2019

Plats

Norrmalm, Stockholm

Publicerat

Arkitektur, Landezine, Landscape Architecture Aotearoa, RUM, Time Out City Guide – Crimson

Priser

Stenpriset 2017

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Brunkebergstorg var tidigare en bortglömd plats mitt i city som fått nytt liv och puls genom omfattande ombyggnationer och nya målpunkter i omkringliggande kvarter. Tillsammans med det nybyggda torget skapas en mötesplats för hela dygnet. Brunkebergstorg omges av representativa byggnader, där Riksbanken från 1970-talet är den mest spektakulära. Gestaltningen av torget står i kontrast till omkringliggande arkitektur. I en svepande mjuk form tas höjdskillnader upp i en lång låg trappa, som tillsammans med bänkar accentuerar vattenspel och befintliga ventilationsluckor gömda bakom perforerad, gyllene plåt. Centralt på torget finns plats för mindre evenemang. Beläggningen består av sten i varierande storlekar och bearbetningar, där både starka kontraster och subtila nyanser kan uppfattas i ytan. Ambitionen har varit en samtida, lätt och elegant gestaltning med sober färgsättning som tar upp färgpaletten från omgivande arkitektur.

Liknande projekt