arrow Alla projekt

Liljeholmstorget

Parallellt uppdrag

Förordat förslag och fortsatt uppdrag

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholm Stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Göran Lindberg. I samarbete med konstnär Beatrice Hansson.

År

2000–2011

Plats

Liljeholmen, Stockholm

Publicerat

Landarch, Danska Landskab, Danska Arkitekten, Tidskriften Arkitektur, Dagens Nyheter

Foto

Anders Karlén

Bildspel

Se bilder

Liljeholmen har utvecklats från att vara en tunnelbanestation vid ett litet centrum, en vardagsmiljö utan specifik karaktär strax sydost om Stockholms innerstad, till en ny stadsdel med bostäder, kontor och galleria samt en intensiv omstigningsplats för kollektivtrafik. Centralt ligger det nya Liljeholmstorget, som en del i förnyelse och vitalisering av hela området. Projektet fogar sig i en tradition av formstarka och identitetsskapande torgbeläggningar från 1950–60-talet i Stockholm, såsom Vällingby torg och Sergels torg. Liljeholmstorgets markbeläggning bestående av stora blommor av granit och metall skapar en imaginär blomsteräng mitt i stadslivet. Robinior med lätt och skir grönska står spridda över hela torget.

Liknande projekt