arrow Alla projekt

Hjorthagen

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist

År

2011–2014

Plats

Hjorthagen, Stockholm

Publicerat

Landarch

Foto

Anders Thessing

Bildspel

Se bilder

Entréplatsen är en tydlig knutpunkt, med rörelser till och från tunnelbanan i många riktningar. Nya målpunkter i Norra Djurgårdsstaden tillsammans med befintliga bostadskvarter ger platsen en ny dignitet. De äldsta bostadshusen i Hjorthagen kallas “gula husen” och ligger i direkt anslutning till tunnelbanans entréplats. Koncept och gestaltning är inspirerade av den naturlyriska omgivningen med björkar som karaktärsträd. Ett tydligt grafiskt uttryck skapar en sammanhållen plats med egen identitet. De gula husen och björkarnas guldgula höstfärg har inspirerat den perforerade skärmen av metall som lyfter fram ingången till tunnelbanan.

Liknande projekt