arrow Alla projekt

Sätra Centrum

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Jonas Berglund, Åsa Johansson

År

2008–2010

Plats

Sätra, Stockholm

Publicerat

Landezine, Landarch

Foto

Anders Karlen

Bildspel

Se bilder

Gestaltningen av Sätra centrum bygger på idén att utveckla förortslandskapets lokala kvalitéer. Projektet fokuserar på platsbildningen väster om centrumbyggnaden, lokalt kallad ”Plattan”. Närheten till skola, vårdcentral och tunnelbana ger förutsättningar för platsen att bli Sätras gemensamma vardagsrum, med utrymme för alla åldersgrupper.

Tre mattor möblerar torget. Två mattor i tegel står för hemtrevnaden. Den tredje mattan utgörs av ett integrerat ljudkonstverk, en ”ljudmatta” av Ann Rosén, som stimulerar till rörelse och reflektion. Lärkträd med koppling till omgivande naturmark får vandra in på torget.

Liknande projekt