arrow Alla projekt

Vaxholms kajer

Uppdragsgivare

Vaxholms kommun

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist, Ivar Michélsen, Helena Emrani

År

2020 –  pågående

Plats

Vaxholm

Bildspel

Se bilder

Vaxholms kajer är ett viktigt nav i Stockholms norra skärgård med dess båttrafik. Kajerna består av en rad attraktiva stadsrum som lockar 850 000 besökare varje år. Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status har upprustning av den offentliga kajmiljön i Vaxholm aktualiserats. Här samsas idag många funktioner i form av båtar, bussar, handel, serveringar mm. Kajområdet fungerar väl, men är bitvis slitet och intrycket är i många delar splittrat.

För att knyta ihop och skapa kontinuitet och identitet föreslås en sammanhängande stenbeläggning längs hela kajområdet. Tillgängliga, långsträckta stråk av naturstenshällar byggs ut till platsbildningar på utvalda ställen – platser som bjuder in till lek, vila, väntan och häng. Även möblering är ett sammanhållande element som knyter ihop kajen och skapar atmosfär i samklang med stadsmiljöns historiska identitet. Direktkontakten med ha­vet förstärks med nedsänkta bryggor, och en stor sittgradäng av trä får en central placering i anslutning till båtavgångarna.

Liknande projekt