arrow Alla projekt

Liljeholmskajen – Årstadal

Uppdragsgivare

JM AB

Projektgrupp

Jonas Berglund, Marc De Decker, Helena Emrani, Laura Gioanetti.
Programskede i samarbete med konstnärerna Hans Peterson och Mats Olofgörs.

År

2001-pågående

Plats

Årstadal, Stockholm

Publicerat

Danska Landskab, Tidskriften Arkitektur

Foto

Anders Karlén, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

Vid Årstaviken växer stenstaden genom den nya stadsdelen Liljeholmskajen-Årstadal. Uppdraget har innefattat program och projektering och har följt de succesiva utbyggnadsetapperna under nära 20 år. Områdets huvudstråk; kajen, gestaltas med områdets industriella historia som utgångspunkt. Stråket präglas av en enkel markbeläggning av platsgjuten betong kompletterad av storskalig möblering i cortén. Två solbryggor ger möjlighet att ta vattenrummet i besittning. I uppdraget ingår att skapa kopplingar mot omgivningen. En cykelhiss till Årstabron förenklar framkomligheten för cyklister och fotgängare och en spiraltrappa förbinder det urbana kajplanet med Sjövikshöjdens lekplats och naturmark. Den avslutande etappen knyter ihop Årstaskogens tallskog, kaj och gatusystem genom en terrasserad platsbildning med lekfunktioner. Konstnärerna Hans Peterson och Mats Olofgörs har medverkat i programskede samt med formgivning av bänk och pollare.

Liknande projekt