arrow Alla projekt

Fredriksdals­kajen

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Stina Hellqvist, Erik Ståhlbom

År

2008–2020

Plats

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Publicerat

Archdaily, Architonic, Archello, Landezine, Avontuura travel guide, FutureArc Magazine,  La Vie Magazine, Plot Magazine, RUM, Topscape Paysage

Priser

2a pris, ”Landscape in Light”, Milano landskapstrienal

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Fredriksdalskajen ligger vid Hammarby sjö och ingår i stadsutvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad. Kajen har en lång historia som industrihamn, med verksamhet kvar i området även efter ombyggnationen. Platsen är utformad för att trafik och hamnverksamhet ska kunna samspela med passerande strand- och kajstråk samt med rekreation på platsen. Ett torg med träd och gungor tillsammans med en träbrygga skapar en ny målpunkt vid vattnet med plats för såväl rörelse och aktivet som vistelse och vila. Den industriella karaktären är utgångspunkt för utformningen. Funktioner som behövs på kajen är lösta med hjälp av produkter från hamn- och industrimiljöer, vidareutvecklade för platsen. Bågen som återkommande formelement hämtas från Skansbrons valvportiker från 1920-talet. Fredriksdalskajen är norrvänd, men genom bryggans placering utnyttjas områdets mest solbelysta läge för vistelse.

Liknande projekt