arrow Alla projekt

Värtaterminalens takpark

Uppdragsgivare:

Stockholms hamnar /C. F. Møller Architect

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Stina Hellqvist

År

2011–2016

Plats

Värtahamnen, Stockholm

Publicerat

Archdaily, Landezine, bimbear, RUM, International New Landscape

Foto

Anders Thessing, där inget annat anges

Bildspel

Värtaterminalens taklandskap ansluter till stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Att öka andelen grönytor, t ex genom gröna tak och parkmiljöer, är ett mål i projektet. Taket utformas som en publik yta där resande, besökare, personal och boende kan röra sig mellan de olika planen. Här bildas ett hybrid landskap mellan stad och hamn, mellanbyggnad och park och mellan kontor och rekreation. Platsens dualitet kommer också att bestå i mötet mellan terminalen som transitplats och den lokala kvartersparken, när takplanet kopplas till den nya stadsdelen Valparaiso. Taklandskapets koncept är inspirerat av strandzonen i det karga och väderutsatta skärgårdslandskapet. Läget är vind-och väderutsatt samt öppet och havsnära. Förslaget är utformat med höga vajande gräs med blommande inslag som skapar karaktär och bildar rum

Liknande projekt