arrow Alla projekt

Studenthuset Frescati

Tävling

Första pris och fortsatt uppdrag. I samarbete med Erseus arkitekter

Uppdragsgivare

Akademiska hus

Projektgrupp

Göran Lindberg

År

2011–2014

Plats

Norra Djurgården, Stockholm

Publicerat

Landezine

Foto

Anders Thessing

Bildspel

Se bilder

Studenthuset är Frescatis nya välkomnande entré. Det öppna torget i två plan och den breda trappan samlar in och välkomnar besökare från olika håll. Marken ges en storskalig mönstring för att skapa ett starkt grafiskt uttryck som kan uppfattas på långt avstånd. Frescati har en rik trädgårdshistoria i och med att Kungliga Svenska Lantbruksakademien bedrev försöks odlingar här under början av 1900-talet. Inom området finns en stor variation av parkträd från den tiden.Trädgården vid studenthuset inordnar sig iden klassiska trädgårdshistorien i form aven Hortus conclusus; en omgärdad trädgård. Innanför de strikta trämurarna döljer sig en lummig mötesplats–en glänta bland Ornäsbjörkar i en matta av ormbunkar, myskmadra och vårlökar

Liknande projekt