arrow Alla projekt

Campus Albano

Parallellt uppdrag

Förordat förslag, i samarbete med BSK och CCO arkitekter

Uppdragsgivare

Akademiska hus, Svenska bostäder

Projektgrupp

Göran Lindberg, Stina Hellqvist, Helena Emrani, Erik Ståhlbom, Tommy Roman, Ivar Michélsen

År

2006 – pågående

Plats

Albano, Stockholm

Bilder

BSK Arkitekter, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

Albanoområdet strax norr om Roslagstull i Stockholm har förvandlats från industrimark till ett nytt universitetsområde. Campus Albano har en strategisk placering mellan Stockholms universitet Frescati, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet och blir navet i Vetenskapsstaden där dessa lärosäten förenas.

Landskapsgestaltningen utgår från områdets unika läge mitt i nationalstadsparken och det kulturhistoriska parklandskapet kring Brunnsviken. Landskapet blir en överordnad struktur som länkar samman området rumsligt, socialt och ekologiskt. Utblickar och sammanhang med omgivningen är grundläggande för landskaps- och bebyggelseplanen. Gestaltningen har som mål att skapa inbjudande och upplevelserika offentliga rum som stöd till det sociala livet på campusområdet.

Centralt genom campusparken löper ett vattendrag där områdets dagvatten renas innan det når Brunnsviken. I vattnets lägsta punkt  har konstverket Future Island av Ooze integrerats i landskapet. Det består av en ö uppdelad i två klimatzoner som förändras med tiden och visar på klimatförändringarnas inverkan på naturen.

Liknande projekt