arrow Alla projekt

Campus Albano

Parallellt uppdrag

Förordat förslag, i samarbete med BSK och CCO arkitekter

Uppdragsgivare

Akademiska hus, Svenska bostäder

Projektgrupp

Göran Lindberg, Stina Hellqvist, Helena Emrani, Erik Ståhlbom, Tommy Roman, Ivar Michélsen

År

2006 – pågående

Plats

Albano, Stockholm

Bilder

BSK Arkitekter, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

I Albanoområdet strax norr om Roslagstull i Stockholm förvandlas tidigare industrimark till ett nytt universitetsområde, vilket ska stå färdigt år 2024. Campus Albano har en strategisk placering mellan Stockholms universitet Frescati, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet och blir navet i Vetenskapsstaden där dessa lärosäten förenas.

Landskapsgestaltningen utgår från områdets unika läge mitt i nationalstadsparken och det kulturhistoriska parklandskapet kring Brunnsviken. Landskapet blir en överordnad struktur som länkar samman området rumsligt, socialt och ekologiskt. Utblickar och sammanhang med omgivningen är grundläggande för landskaps- och bebyggelseplanen. Gestaltningen har som mål att skapa inbjudande och upplevelserika offentliga rum som stöd till det sociala livet på campusområdet.

Liknande projekt