arrow Alla projekt

Södertälje norra stadskärna

Uppdragsgivare

Södertälje kommun

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist, Laura Gioanetti

År

2016

Plats

Centrala Södertälje

Bildspel

Se bilder

Gestaltningsprogrammet för Södertäljes norra stadskärna ingår i ett större projekt med målet att utöka stadskärnan norrut. Här ska en funktionsblandad stad utvecklas med fler bostäder, utbildning, servicefunktioner och olika typer av verksamheter. Stadsdelen har potential för ett rikt och varierat stadsliv, med attraktiva gångstråk och trivsamma platser att vistas på. Programförslaget omfattar gator, torg, kaj och parker. I samband med uppdraget att ta fram ett gestaltningsprogram för de offentliga miljöerna, fick Nivå uppdrag att genomföra en Place Making-aktivitet med syfte att sprida kunskap om utvecklingsplanerna. Detta utfördes år 2017 under Mälarbron som skiljer den södra och norra stadskärnan åt.

Liknande projekt