arrow Alla projekt

Rackartrappan

Uppdragsgivare

Locum AB

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

2010-2014

Plats

Södermalm, Stockholm

Foto

Anders Thessing

Bildspel

Se bilder

Trappan i den branta slänten mellan Ringvägen och SÖS ersätter provisoriska trätrappor och skapar en viktig tvärförbindelse för sjukvårdspersonal, patienter och besökande. Läget mellan ett nytt skivhus och sparad naturmark ger konstruktiva förutsättningar som tagits tillvara genom en corténklädd och belyst stödmur som markerar stråkets dignitet i stadsrummet. En smal plantering förbinder trappa och bostadshus.

Liknande projekt