arrow Alla projekt

Bälinge skola och idrottshall

Uppdragsgivare

NCC, Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Projektgrupp

Åsa Drougge, Laura Gioanetti, Erik Ståhlbom, Christiaan Smits

År

2020 – pågående

Plats

Bälinge, Uppsala

Bildspel

Se bilder

Bälinge skola ligger centralt i Bälinge tätort som präglas av en småskalig bebyggelse mellan skogspartier i kuperad terräng mitt på Uppsalaslätten. Ny skola och idrottshall skall uppföras där utformningen knyter an till den lokala byggtraditionens jordbruksbyggnader med trä och tegel i gula och röda nyanser. Den idylliska skolmiljön är som en kopia av det storskaliga omgivande landskapet i miniatyr. Skolgården skapar en utmanande lekmiljö för barn i olika åldrar i den omväxlande hagmark- och naturmiljön som bevaras. Utgångspunkten för skolgårdsutformning är att skapa en mer överblickbar miljö där alla delar hänger ihop som en helhet. Koncept och röd tråd i projektet är en axel som löper igenom och knyter ihop hela skolområdet. Längs med axeln är gemensamma platser för olika ändamål lokaliserade.

Liknande projekt