arrow Alla projekt

Bryggavägens skola

Uppdragsgivare

Ekerö kommun/ LLP Arkitekter

Projektgrupp

Åsa Drougge, Laura Gioanetti

År

2019 – pågående

Plats

Bryggavägen, Ekerö

Bildspel

Se bilder

Illustration: LLP Arkitekter

Den nya skolan intill Bryggavägen ligger i en vackert böljande parkmiljö med stora natur- och kulturvärden, nedanför Ekebyhovs slottspark. På skoltomten finns gamla ekar, en värdefull alléplantering och på en höjd ligger ett arboretum, – en rest från en tidigare plantskola. Kulturmiljön ska även fortsättningsvis vara tydligt avläsbar och ge skolområdet dess identitet. Mellan byggnadskropparna erbjuds en viktig utblick över kulturlandskapet.

Skolan planeras för 900 elever från årskurs 0 – 9, inklusive en särskola med 50 elever. Den sluttande tomten har delats i två olika nivåer för att tillskapa plana, öppna och funktionella ytor som komplement till den kuperade terrängen i arboretumet. Mellan nivåerna formas en sittgradäng med informella läktarplatser, vilken kan nyttjas för samlingar och undervisning utomhus. För särskolan skapas en separat skolgård i en övre nivå mot kullen, med direkt anslutning till skolbyggnaden.

Liknande projekt