Alla projekt

Bryggavägens skola

Uppdragsgivare

Ekerö kommun. Underkonsult under LLP Arkitekter

Projektgrupp

Åsa Drougge, Laura Gioanetti

År

2019 – pågående

Plats

Bryggavägen, Ekerö

Bildspel

Illustration: LLP Arkitekter

Vid Bryggavägen i Ekerö planeras för nya lokaler och skolgård för Ekebyhovsskolan samt en ny idrottshall. Viktigt till programmeringen och utformningen av skolgården har varit att uppfylla de särskilda behoven av verksamheten samt anpassningen till det befintliga kulturlandskapet med förstarkning av dess historia.
Skolgården struktureras därför med zoner för lek uppdelade i olika nivåer i anslutning till den befintliga terrängen, element infogas för att understryka siktlinjen ut i landskapet och den befintliga arboretum och skogsslänten bevaras i rimlig omfattning medan kompletteras med ytor för lek och vistelse bland träden.

Liknande projekt