arrow Alla projekt

Katarina bangata

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Jonas Berglund

År

1999–2001

Plats

Södermalm, Stockholm

Publicerat

Topos

Priser

Sienapriset 2000

Foto

Robin Hayes, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

Katarina Bangata, det forna järnvägsspåret som förband Norra Hammarbyhamnen och Södra station, omformades i början av 1900-talet till en trädplanterad esplanad. Den långa trädraden bryter djärvt igenom stadens rutnätsplan. Vid upprustningen av gatan återupprättades den raka dragningen av gångvägen mellan trädraderna. Stadsstråket bryts av Greta Garbos torg; en stadens scen där det lokala livet och strömmen av fotgängare och cyklister är aktörer och publiken sitter bänkad mot avenbokshäckarna.

Foto: Alexander De Cuveland

Kvällstid dramatiseras platsen av spotbelysning som betonar mittplatsen med utsmyckning av Torsten Renqvists “Lilla elefanten drömmer ”och Tomas Qvarsebos Garbo-skulptur. I mötet med Ringvägen skärmar klippta avenbokshäckar av trafikflödet och ger stöd för parksoffor och en skulptur av Åsa Knoge Hellström.

Liknande projekt