arrow Alla projekt

Bro över Sundsvallsfjärden

Uppdragsgivare:

Trafikverket

Projektgrupp:

Jonas Berglund, Helena Emrani

År:

2011-2015

Publicerat:

Arkitektur, nr 8 2014

Priser:

Vinnare av European Steel Bridge Award 2016, Nominerad till Årets Bygge 2015

Plats:

Sundsvallsbrons fästen, Sundsvall

Foto:

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Bron över Sundsvallsfjärden förkortar resvägen och avlastar de innersta stadsdelarna från genomfartstrafik. Bron innebär nya förutsättningar för hur mötet mellan stenstaden Sundsvall och dess omland kan gestaltas. På uppdrag av Trafikverket och i samarbete med landskapsarkitekt Bengt Schibbye har Nivå utformat miljön kring brons landfästen. Ett geometriskt raster av björkar, där även belysningsstolpar är inordnade, ger det infrastrukturella landskapet med rondeller, refuger och mellanrum sin egen karaktär. Björkskogen skapar en urban hagmark som förmedlar mötet mellan infrastruktur, landskapsrum och stad.

Liknande projekt