arrow Alla projekt

Bro över Sundsvallsfjärden

Uppdragsgivare:

Trafikverket

Projektgrupp:

Jonas Berglund, Helena Emrani

År:

2011-2015

Publicerat:

Arkitektur, nr 8 2014

Priser:

Vinnare av European Steel Bridge Award 2016, Nominerad till Årets Bygge 2015

Plats:

Sundsvallsbrons fästen, Sundsvall

Foto:

Robin Hayes

Bildspel

Bron över Sundsvallsfjärden förkortar resvägen och avlastar den centrala staden från genomfartstrafik. Nivå har gestaltat miljön kring brons landfästen på uppdrag av Trafikverket och i samarbete med landskapsarkitekt Bengt Schibbye. Bron ger nya förutsättningar för hur mötet mellan stenstaden Sundsvall och dess omland gestaltas. Ett geometriskt raster av björkar, där även armaturer är inordnade, ger det infrastrukturella landskapet med rondeller, refuger och mellanrum sin egen karaktär. Björkskogen skapar en urban hagmark som förmedlar mötet mellan infrastruktur, landskapsrum och stad.

Liknande projekt