arrow Alla projekt

Helix

Inbjuden tävling

Första pris och fortsatt uppdrag i samarbete med BSK arkitekter.

Uppdragsgivare

Locum

Projektgrupp

Jonas Berglund, Helena Emrani

År

2008-2012

Plats

Flemingsberg, Huddinge

Publicerat

Landezine

Priser

Årets bygge 2013

Foto

Anders Thessing, där inget annat anges

Bildspel

Se bilder

Platsen: en bergsknalle på Södertörn. Alldagligt och välkänt, likt andra mellansvenska bergknallar. Den rättspsykiatriska kliniken blir en avskild värld, men står i kontakt med det institutionella och civila landskapet genom utblickar mot Huddinge sjukhus i norr och Södertörns högskola, tingsrätt och miljonprogrambebyggelse i sydost.

Foto: Max Plunger

Besök på kliniken och samtal med personalen gav insikt i en värld där vardagslivet och de enklaste av rutiner som regelbundenhet, årstidsväxlingar, dygnsrytm och tydliga rumsliga strukturer utgör kärnan i vården. En rökpaus på uteplatsen eller en promenad i skogen. Gestaltningen kom att handla om platsens material och rumsliga förutsättningar. Principen var bruk och återbruk av det lokala, där snitten och sprängningar i landskapet utvecklades tillsammans med konstnär Lars Treadge. Nu är den slutna världen på toppen av berget på plats och verksamheten i gång. Såren i marken från schakt och fyllningsarbeten börjar läka. Ungtallarna sträcker på sig. Lingonris, mossa och lavar återtar sakta nakna berghällar.

Liknande projekt