21-06-08

Renovering av Vaxholms kajer

Vaxholms stad har fått bidrag till en omfattande renovering av sina kajer. Nivå har arbetat med att ta fram programförslag för olika omfattande renoveringar. Nu kan staden gå vidare med maxförslaget, och vi går in i projekteringsfas. Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Det första spadtaget tas i slutet av 2021. Här kan ni ta del av programförslaget i sin helhet.

Se fler nyheter