20-04-24

Vårgården byggs

Nära Vårbergs centrum byggs det nu för fullt i parkleken Vårgården. Under 2018 ledde en medborgarbudgetprocess fram till det förslag som nu byggs och väntas stå klart i höst. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden.

Se fler nyheter