23-05-03

Visningar Rosendal

Nu är det full fart på restaurerings- och rekonstruktionsarbete på Rosendals kungliga lustslott. Arbetet med slottets närområde är snart färdigt. Bilderna visar på en restaurerad kallmur och arbete med rekonstruktionen av änkedrottning Josefinas tapetgrupper.

Under sommarhalvåret kommer visningar med fyra teman att hållas: Trädgårdsarkeologi, Rosendals lustpark (parkhistorik och restaurering), Rosendals slott 200 år (arkitektur- och kulturhistoria) och I trädgårdsmästarnas händer. Mer information hittar ni på Rosendals slott 200 år – Kungliga slotten där man kan boka biljetter.

Se fler nyheter