arrow Alla objekt

Långa pergolan

Projekt

Mittparken i Sjövikshöjden

Uppdragsgivare

JM AB

Projektgrupp

Åsa Drougge, Helena Emrani, Evelina Skogelid, Stina Hellqvist

Producent

Nola Industrier AB

År

2014 – 2017

Plats

Sjövikshöjden, Stockholm

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Se bilder

Tidig fysisk modell

I Mittparken i Sjövikshöjden återfinns denna pergola i stål, utförd i olika gröna nyanser. Pergolan har en rumsbildande och skärmande funktion, som skapar intimitet inom den smala parken. Sittplatser, grillplats, lek och planteringar är integrerade i pergolan.

Liknande objekt