arrow Alla projekt

Älvsjö torg

Parallellt uppdrag

Förordat förslag och fortsatt uppdrag

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Projektgrupp

Åsa Drougge, Stina Hellqvist

År

2006 – 2015

Plats

Älvsjö, Stockholm

Publicerat

Landezine

Foto

Robin Hayes

Bildspel

Stationstorget är en central del av ett stadsutvecklingsprojekt i Älvsjö centrum, där bebyggelsestrukturer från olika tidsepoker länkas samman. Torget ska bidra till Älvsjös lokala identitet och vardagsliv, och samtidigt stödja den regionala och nationella roll som resecentret och Stockholmsmässan har. Vår tolkning är ett modernt stations torg som bejakar torgets dynamik. Människors rörelse till och från stationen är utgångspunkten i gestaltningen, med karaktärsskapande element som även stödjer behovet av att vistas på torget. En samlande brasa är inspiration till en lysande och värmande möbel. Andra viktiga element på torget är vattenspelet, långbänken, de linspända klockformade lamporna mellan träden och det storskaliga beläggningsmönstret i skiffer.

Liknande projekt