arrow Alla projekt

Hammarby gård

Uppdragsgivare

Exploateringskontoret, Stockholms Stad.

Projektgrupp

Åsa Drougge

År

2001–2010

Plats

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Foto

Anders Karlén, där inget annat anges

Bildspel

Hammarby Gård är en av flera utbyggnadsetapper i Hammarby Sjöstad och består av tio bostadskvarter med butikslokaler längs Hammarby Allé. Projektet innefattar gestaltningsprogram och projektering av park, kaj, gata och parktorg. Stadsbyggnadsmotivet utgår från stenstadens kvarterstruktur uppblandad med ”Townhouses” grupperade kring en inre central kvarterspark; Hammarbyterrassen. Här råder en lugn stämning i kontrast till huvudgatan bara ett kvarter bort. En generell och enkel gestaltning kompletteras med detaljer i den lilla skalan. Det långsträckta parkrummet delas in av tvärställda murar i vit betong vilka tillsammans med häckar skapar halvslutna rum mellan öppna gräsytor. Silverlönnar planteras sidoordnat i parkens bågform. Parken förbinds med kajen och vattenrummet via en stenlagd plats och en hamnbassäng i parkens mittpunkt. På platsen står en lekskulptur, utformad för projektet av konstnär Beatrice Hansson.

Liknande projekt